WK : winnen is geen toevalstreffer !

 

  1. De voorbereiding:

Een match duurt 90 minuten, maar de voorbereiding op elke match duurt veel langer.

Vergis u niet, zonder voorbereiding kan je moeilijk winnen!

Een voorbereiding bestaat hoofdzakelijk uit twee delen:

 

 

VOETBAL

 

-  Eerste deel: algemene voorbereiding:

De teams werken hard op tactiek, mentaal, teamspirit, techniek en fysisch vlak, jaren voor de wereldbeker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS

 

-   Als sales bereid je al je hulpmiddelen voor de verkoop goed voor, alvorens naar de eerste klant te gaan

-   Ken je je product of dienst door en door?

-   Kan je de argumenten op een gepaste manier weergeven, zodat je klant je steeds goed begrijpt?

-   Heb je de juiste antwoorden tegen alle weerleggingen?

-   Kan je je waarde voldoende aantonen en bewijzen?

-   Is je mentale weerbaarheid voldoende groot?

-  Ken je je belangrijkste concurrenten? Wat zeg je als je weet wie de concurrent is?

- Waar is je referentielijst?

- Welke artikels/commentaren/complimenten/ situatiefoto's en andere geschreven bewijzen heb je bij?

 

 

 

Een goede algemene voorbereiding is cruciaal voor het welslagen van uw verkoop. Meer dan 75% van de bedrijven waar ik als coach kom, faalt er zo ernstig in, dat het een succesvolle verkoop belemmert!

 

-          Tweede deel:

Net voor elke match, bereiden ze het grondig voor:

 -Wie zijn de sleutelspelers bij de tegenstander?

 -Hoe is hun collectief spel?

 -Wie neemt de vrijtrap en hoe?

 -Hoe kunnen we op al die factoren reageren?

 -Hoe kunnen we ons gepast organiseren?

  -enz…

 

-    Net voor ik naar mijn klant ga, bereid ik me goed voor:

 

 -Wie is mijn contactpersoon?

 -Welke functie en welke nood heeft hij/zij?

 -Welke achtergrond heeft hij/zij? (Linked In/google)

 -Welk soort bedrijf bezoek ik?

 -Welke nood bestaat er daar?

 -Welke andere soortgelijke bedrijven bedien ik reeds?

 -Hoe pak ik dat het best aan?

 -Wat kan ik juist laten zien?

  -Welke specifieke SLIMME (!) vragen moet ik

      stellen? 

  - Druk copie van website af en neem mee naar je afspraak! 

Net voor de actie is een goede voorbereiding een zegen: in de praktijk merken we een ruim onvoldoende op dit vlak. Elke klant is anders, en vereist steeds een gewijzigde aanpak.

 

 

  1. Initiatief nemen:

Verdedigen, aanvallen of op het middenveld houden, via centrum, flank of andere. De vraag is : kan je controle houden? Soms is mooi voetbal niet steeds efficiënt. Initiatief kunnen nemen op een gecontroleerde wijze. Het bestaat uit een aantal factoren:

 

 

              VOETBAL

 

-     De confrontatie durven aangaan: beginnen ze te twijfelen, dan verliezen ze controle, en neemt de tegenpartij de overhand. Het gaat snel in een neerwaartse spiraal.

 

 

              BUSINESS

 

-    Vooral zelfstandigen hebben moeite met afspraken maken, en werken liever vanuit de werkplek. Ze hebben schrik om de klant rechtsreeks te benaderen. De match wordt echter bij de klant gespeeld, je moet de confrontatie graag aangaan. Minstens bellen is dus de boodschap. Bij belangrijke aanvragen moet je meer doen dan alleen een mail met je offerte sturen !

-   Zie je het niet als een confontatie? Dan ben je stilaan op de goede weg !

 

 

-    Pro activiteit: initiatief nemen wil zeggen het niet alleen aan andere spelers overlaten: zelf mee een bouwsteen zijn in het geheel. Niet “verstoppen” of vluchten achter de anderen. Er is maar één speler die het zich kan veroorloven slechts driemaal per match initiatief te nemen. Dat is dan ook de best scorende speler van de wereld.

 

 

-    Sales is het meest pro-actieve proces dat je je kunt inbeelden.

-Snel contact nemen of antwoorden (<12-24 u)

-Agenda constant bijwerken

-Gesprek goed beheersen en richting geven

-Beheer van klanten op een doordachte wijze (zijn alle klanten gelijk?)

-Op zoek naar “verloren” klanten i.pl.v. “hulp, ze bestellen niet meer!”

-Plan regelmatige tijdsblokken in voor opvolgingen

 

Een match beheren en beheersen vergt constant initiatief. Een klanten –en prospectportefeuille evenzo. Gelukkig hoeft u daar niet méér voor te doen.

U dient enkel planmatiger en slimmer te werken.

 

 

Op het terrein stel ik vast dat zo'n aanpak dikwijls vanuit intuitie vorm krijgt. "Ik heb dat altijd zo gedaan."  Wil je eens een objectieve, andere kijk op de zaak? Wil je écht iets doen aan je skills om in minder tijd meer resultaat te halen? Contacteer me, of kijk hier naar het individueel programma. Maak direct de stap naar meer verkoop in minder tijd en met meer slagkracht. Kijk hier naar de referenties.